behöver du hjälp med att installera Laddbox för din elbil?

Elbilsmarknaden växer stadigt, de blir allt populärare att gå över till elbil. För att ladda bilen hemma i villan, på kontoret eller i parkeringsgaraget så behövs en laddbox.

 

När du laddar din bil med en laddbox går det snabbare, det är säkrare och dessutom mer tillförlitligt. Har du frågat dig dig själv om du verkligen behöver en laddstation hemma? I så fall är du inte ensam. Många som köper en elbil eller plug in hybrid är omedvetna om fördelarna med en laddstation, likaså riskerna att inte ha en.

 

Eldesign hjälper dig att installera laddstation till din elbil.  För att få installera laddbox krävs en professionell certificerad elektriker - det hittar du hos oss i Göteborg!

Kabeln som följer med bilen vid köp, duger inte den?

De flesta bilar levereras med en Mode 2-kabel. Mode 2-kabeln har en stickkontakt i ena änden och en elbilsladdare typ 2 eller typ 1 kontakt i änden som ska kopplas in i bilen. Att ladda med en Mode 2-kabel är att göra det bästa möjliga i en temporär eller akut situation där det inte finns en laddbox att använda.

Undvik att ladda i ett vanligt vägguttag

Att ladda i ett vanligt eluttag dagligen är inte att rekommendera av flera orsaker. Förutom att det är säkrare och mer smidigt med laddbox är det även mer effektivt.

En laddbox har uttag som är anpassat för laddning av elfordon. Det speciella uttaget klarar av betydligt högre belastning under längre tid och blir därmed säkrare. 

laddstations fördelar

Vägguttag är inte utformade att tåla hög belastning under lång tid. Detta kan resultera i värmebildning och slutligen innebära en brandrisk. Vägguttag har vanligtvis inte en dedikerad säkring. Vid överbelastning kan tiden det tar att ladda bilen bli oförutsägbar. Daglig användning av Mode 2-kabeln leder till slitage mellan kabel och kontakt. Fördelar med laddstation hemma är Ladda snabbare- Ladda mer effektivt. Laddning med Mode 2-kabeln som medföljer bilen i vanliga vägguttag begränsar laddningen till 10A, dvs 2,3 kW. Med en laddbox kan du ladda med högre effekt, alltså snabbare. Därmed blir det möjligt för dig att utnyttja fordonets hela laddkapacitet.

Ladda säkrare

En laddbox är säkrare att ladda från eftersom den kommunicerar eventuella fel och stoppar laddningen när batteriet är fullt. Laddboxen ska uppfylla kraven för laddning av elfordon, vara ansluten till en didikerad fas, ha en egen säkring samt DC-skydd (jordfelsbrytare typ B). Då säkerheten är den viktigaste aspekten vid elbilsladdning ska en utrustning anpassad för ändamålet endast installeras av en behörig installatör.

 

 

 

 

vad kostar det?

Vad det kostar att installera en laddbox hemma skiljer sig så klart lite mellan olika företag. Om din laddstolpe kräver mycket markarbete, blir det dyrare men om stolpen är nära elcentralen kan du få ner priset tack vare det. Kostnaden för att installera laddbox ligger runt 2 000 kr - 6 000 kr. Ta kontakt med oss för att få veta vad det kommer kosta för just dig att installera laddbox hemma!