Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare minskar risken för personskador och elbränder. De är dessutom billiga och enkla
att installera. I många, framförallt nyare, bostäder finns en fast installerad jordfelsbrytare vid elcentralen. Detta är ett krav för alla nyproducerade bostäder. Jordfelsbrytaren fungerar både i jordade och ojordade anläggningar och är dessutom ett utmärkt skydd vid felanvändning av elanläggningen. Det förekommer även fast installerade jordfelsbrytare som skyddar enstaka uttag, till exempel i badrum.

 

 

 

 

 

Jordfelsbrytare räddar liv

Jordfelsbrytarens främsta funktion är att rädda liv och förhindra brand om ett fel uppstår i en lägenhet eller villa. Alla elektriska bruksföremål och apparater har små läckströmmar, till exempel en spis på cirka 6 mA och en elradiator på 1 mA (mA = tusendelar av Ampere).

flera brytare

En jordfelsbrytare känner summan av alla läckströmmar. Därför rekommenderas en uppdelning på flera jordfelsbrytare i elcentralen för att undvika att jordfelsbrytaren löser ut vid normal användning.

 

     - Jordfelsbrytaren är ett kompletterande                                        skydd till säkringar och skyddsjordning.
      - Kontrollera jordfelsbrytarens funktion med                               testknappen minst två gånger om året.
      - Dagens elbestämmelser kräver jordfelsbrytare som             tilläggsskydd för i princip alla uttag.
      - Om du har el-golvvärme 230v i badutrymmen så                     måste du ha en jordfelsbrytare som skyddar!

 

 

 

 

 

Fördelar med en jordfelsbrytare

Det finurliga med jordfelsbrytare är att de kan känna av avvikelser i strömstyrkan som vanliga säkringar inte kan, exempelvis om en apparat blivit strömförande eller om en människa får i sig ström från exempelvis ett lamputtag. Jordfelsbrytaren reagerar då blixtsnabbt och slår ifrån
strömmen på bråkdelen av en sekund, vilket förhindrar
att människor får i sig så mycket ström att det blir farligt.
Det är enkelt och billigt att installera en jordfelsbrytare.

arbetet måste utföras korrekt

En jordfelsbrytare måste alltid installeras av en behörig elektriker. En felaktigt installerad jordfelsbrytare fungerar inte som den ska och kan leda till allvarliga olyckor eller dödsfall om man förlitar sig på att den fungerar. En behörig elektriker behöver naturligtvis även anlitas vid byte av det gamla proppskåpet mot en modern elcentral. Kontakta oss på Eldesign så hjälper vi er med installationen

 

 

 

Funktion

 

I olika elcentraler finns det så kallade jordfelsbrytare vars uppgift är att fungera som ett komplement till säkringarna i en elcentral. Dessa används som säkerhet om en person skulle komma i kontakt med el. Även om kroppen tål väldigt mycket och inte direkt är den bästa på att leda el, kan spänningar ändå förekomma med mer än 50 volt. Detta kan vara tillräckligt för att orsaka skador med en dödlig utgång. Syftet med jordfelsbrytaren är att förhindra att spänningar överstiger 50 volt. Genom en jordfelsbrytare kommer denna att inom 30 millisekunder bryta strömmen helt vid 30 milliampere för att förhindra vidare eskalering av voltantalet och därmed rädda personens liv.

 

 

Låt Eldesign göra jobbet

Om man skall installera en jordfelsbrytare i sin elcentral, eller göra någon annan elinstallation över huvud taget, är det viktigt att anlita en behörig elektriker för detta. Vi på Eldesign hjälper er att installera eller byta ut jorfelsbrytare. Allt för att anläggningen ska bli säker!