Matningar till villor

 

Med elkraft menar vi matningar till villor, friggebod, attefallshus, butik och centraler. Men även kontaktorstyrda drifter i industrin så väl som frekvensomriktar-drifter.

 

Kraftentreprenader är en del av Eldesigns verksamhet. Vår styrka ligger i kompetensen att ta ett helhetsansvar för hela kraftentreprenaden, från konstruktion till installation av nyckelfärdig lösning. 

 

 

 

 

 

 

elkraft

Eldesign drar fram kraft till din anläggning oavsett om de gäller industri, villa, restaurang eller butik.

Kraft till elbilar

 

Vi har erfarenhet från kraft till elbilar, laddboxar och gatbelysning, ventilationsaggregat, matning till elcentral, matning till laddbox för elbil
tvättmaskin, torktumlare etc.

Kort och gott är vi vana att arbeta med starkstöm.

Vi arbetar med ELkraft

 

Mellanspänningsställverk

Krafttransformatorer
Reläskydd
Ställverk
Hjälpkraft, batterianläggning
Kontrollskåp
Filter (kondensator)batterier
Installationsgolv
Stationsbyggnader
Jordtag

 

 

 

 

 

 

Elektriker elkraft

Egentligen är skillnaden mellan en elcentral och ett ställverk inte så stor. Mer än just storleken. Industrin ställer större krav på kraftdistributionen än en bostadsfastighet med lägenheter, därför dimensioneras och anpassas ställverken och centralerna därefter. Oavsett ändamål kompromissar vi aldrig med våra kunders krav.