Vår auktorisation

Den 1 juli 2017 trädde nya regler för elarbete i kraft. Alla elinstallatörer har nu en auktorisation istället för det som tidigare kallades behörighet. 
När du arbetar yrkesmässigt med elinstallationsarbete måste du ingå i ett företags egenkontrollprogram. Det är egenkontrollprogrammet som styr vilka typer av arbeten som du får utföra för företagets räkning.

Eldesign är auktoriserade och har ett utförligt egenkotrollsprogram. Egenkontrollprogrammet är de rutiner som ett företag behöver ta fram för att elinstallationsarbete ska utföras av personer med rätt kompetens, på rätt sätt samt att arbetet kontrolleras i tillräcklig omfattning.