Vårt miljötänkande

SH Elektriska har som målsättning att uppnå en ansvarsfull miljömedvetenhet, som ska genomsyra hela företaget, våra affärsmetoder och medarbetare.
SH Elektriska ska kontinuerligt eftersträva att behålla och utveckla positionen som ett spetsföretag inom teknikområdet, med hänsyn taget till lagar och miljökrav, genom att tillämpa vår miljöpolicy.

Vår miljöpolicy

  • Att kontinuerligt driva affärs- och tillverkningsprocesser på bästa sätt för att maximera effektiviteten och minimera påverkan på miljön.
  • Att kontinuerligt utveckla och implementera ett effektivt miljöledningssystem.
  • Att på bästa sätt använda energi, råmaterial samt förbrukningsvaror.
  • Att minimera avfall och hantera detta på ett ansvarsfullt sätt samt maximera retur- och återanvändning.
  • Att ta hänsyn till miljön vid val av leverantörer, underleverantörer och material.