Kvalitetspolicy

Vi strävar efter högsta kvalitet. Eldesign har som främsta mål att alltid uppnå högsta möjliga kvalitet på tjänster, service och produkter. Ledord för oss är att alltid leverera högsta kvalitet; alltid med kundens bästa i fokus!

Eldesign AB ska kontinuerligt eftersträva att behålla och utveckla sin position som ett spetsföretag inom elinstallationer och elkonstruktion . Detta ska uppnås genom att verka i enlighet med följande kvalitetsmål.

 

Kvalitetsmål

  • Att kontinuerligt analysera och övervaka att kvalitetssystemet tillämpas på effektivast möjliga sätt.
  • Att utveckla effektiva produktionsprocesser och tekniska lösningar som säkerställer för våra kunder att SH Elektriska förblir det bästa leverantörsalternativet.
  • Att tillhandahålla tillräckliga resurser samt sörja för en företagskultur som främjar medarbetarnas utveckling och miljöhänsyn för att uppnå ovanstående.